behandla stigande fukt

Tack vareKriztal® försvinner fukten som snö i solen

Fukt fläckar och mögel har varit ett problem i äldre affärslokaler och bostäder. Den vanligaste orsaken är stigande fukt, vilket orsakas av en fuktig miljö. Tänk på ett fuktigt kryp utrymme, våt källare eller ett dåligt ventilerat vardagsrum. För personer som har känsliga luftvägar och reumatiska besvär, gör detta att symtomen förvärras. Sen pratar vi också om de unkna lukt som invånarna luktar. Kort sagt, är boendekomforten långt ifrån optimal. Fram till Kriztal® ankomst var ingen metod tillgänglig för att effektiv behandla stigande fukt. Metoderna syftade till att bekämpa symtom och efter en kort tid fukt- och mögel återkommer.

Varför uppstår fler och fler fuktproblem?

Tidigare låg husens fundament på ett sådant sätt att fundamentets nedre lager var vattentäta. Byggföretag visste hur höga vattennivåerna var och lyftade ofta fundamentets vattentäta lager till en höjd som är väl ovanför den högsta kända vattennivån. Men nu när vattennivån har stigat allt högre under de senaste decennierna har detta konsekvenser för det vattentäta lagret. Grundvattnet placeras ovanför delar av fundamentet som inte är vattentätt. Resultat: stigande fukt över golvet. För invånarnas hälsa och levnadskomfort  stigande fukt behandling ett måste. Lyckligtvis är detta effektivt och hållbart tack vare Kriztal®

Stigande fukt försvinner, där Kriztal® visas

Introduktionen av Kriztal® möjliggör effektiv och hållbar stigande fukt behandling. Till skillnad från alla andra metoder hanterar Kriztal® orsaken till  stigande fukt. Huruvida du har en kryp utrymme i ditt hem eller företagslokaler spelar ingen roll. Kriztal® har utvecklat en beprövad metod för att behandla stigande fukt. Att Kriztal® fungerar framgår av den garanti vi ger. Du får 30 års garanti på drift av alla Kriztal® produkter.

Kriztal® är miljövänlig och innehåller ingen plast

Våra certifierade företag garanterar ett hållbart slut på stigande fukt i ditt hem eller företagslokaler. För mer information eller ett möte på plats se avsnittet kontakt