Certifiering och unik garanti Kriztal®

30 års garanti på en hållbar drift av Kriztal®

Om du konfronteras med fukt eller vatten i källaren eller en läckande källare, kan ett företag som är certifierat av Kriztal® lösa detta problem på ett adekvat och hållbart sätt för dig. För att säkerställa hög kvalitet på vårt arbete har vi medvetet valt att arbeta enbart med en utvald grupp Kristal® certifierade företag.

Vi har säkerheten att de företag som är certifierats av Kriztal® har en bred arkitektonisk kunskap om båda gamla och nya byggkonstruktioner. Baserat på många års erfarenhet och utbildning vet specialisterna från dessa certifierade företag vad den verkliga orsaken till en läckage är och hur de kan avhjälpa det på ett hållbart sätt. Våra kvalificerade specialister löser orsaken till en läckage!

Endast företag som är certifierade av Kriztal® får behandla med Kriztal®

Endast företag som certifierats av Kriztal® får arbeta med Kriztal® produkter. Av denna anledning Kriztal® produkter levereras till certifierade företag. Så vi kan garantera kvaliteten på arbetet. För att säkerställa hög kvalitet på vårt arbete är certifieringen omprövas varje år. Företagen måste kunna visa att de uppfyller kraven.

En  garanti av 30 år ges på drift av Kriztal®.  Denna unika garanti utfärdas skriftligen. Denna garanti kan ges eftersom Kriztal® fortsätter att fungera i den reparerande strukturer. För mer information, se avsnittet kontakt