Vattentäta söm

En av de vanligaste orsakerna till en läckande källare är en läckage i en söm. Vad är en söm? En söm i en källare är anslutningen (övergången) från golvet till väggarna. Sömmen är en mycket känslig plats. Om det finns några problem med fukt är det i flesta fall anslutningen som läcker. För att täta sömmen på ett hållbart sätt räcker det inte att placera vissa material över den, eftersom orsaken till läckaget kommer att fortsätta att existera. Vi kallar denna effekt slagsmål. På lång sikt kommer materialet som placeras över trycks av igen.

Kriztal® certifierade företag tackla orsaken vid söm

De företag som är certifierade av Kriztal® fungerar på ett helt annat sätt. De ta itu orsaken till fuktproblemen  i stället för konsekvenserna av källarläcka. Enligt den hållbara metoden som utvecklats av Kriztal® själv skärs först sömmen med mejslar till ett djup av ca 40 mm. Sedan börjar vi försegla insidan och använda Kriztal® produkter. Slutresultatet är en hållbar, vattentät anslutning som inte längre visar några läckor. Du kommer också att få  en 30 års garanti från Kriztal®-certifierade företag för hållbar drift av Kriztal®