Vattentäta sprickor

 Vilket gör sprickor vattentätOm fuktproblem har uppstått i en källare till följd av sprickor i golv och / eller väggar måste detta problem lösas mycket noggrant av ett certifierat  Kriztal®företag.  Om man bara väljer att reparera konsekvenserna, kommer man inom överskådlig framtid att konfronteras igen med fuktproblem.  För att göra  sprickorna vattentäta på ett hållbart sätt måste orsaken till sprickorna i golvet eller väggarna hittas. För att täta och behandla sprickor i golv och väggar med Kristal® produkter på rätt sätt måste dessa först skäras ut djupare och bredare.


Först då kan Kriztal® produkter appliceras hållbart på rätt sätt. Våra certifierade Kriztal®-proffs fortsätter därför enligt följande. Först skär man ut sprickorna. Sedan börjar de täta sprickan från insidan. Med rinnande vatten förseglas sprickorna först med en Kriztal® plugg, varefter sprickan (-orna) avslutas ytterligare med en Kriztal® barriär. Efter bearbetning appliceras ett tunt lager av Kriztal® på ungefär 1 mm för att göra sprickorna vattentäta under lång tid.