Injicera källaren gör befintliga sprickor och hål vattentät

Vattentät källare ger extra utrymme och en trevligare livsmiljö

Vatten och fukt i källare är relativt vanliga. Det är verkligen fallet med äldre hus, gårdar och radhus. Genom drift uppstår sprickor och de svagare delarna i ett källarvägg blir porösa. Resultatet är att fukt och även vatten hamnar i en källare. En annan bieffekt är en försämring av livskvaliteten i ett hem. Tänka på unken luft, stigande fukt och svamputveckling. Dessutom kan en läckande källare inte användas för förvaring av varor. Fram till för några år sedan var den enda effektiva metoden att vattentäta en källare under lång tid att injicera källaren. Denna metod fungerar enligt följande: Genom att borra hål i källarväggen, och förse dem med injektionsnippplar kan man injicera 2-komponenter injektionsvätska under högt tryck. Injektionsvätskan fyller sprickorna och hålen i sin helhet. Läckor i befintliga sprickor och hål finns inte längre. En stor nackdel med att  injicera en källar är att injektionsvätskan kan bara fungerar en gång. Det är därför endast en begränsad garanti ges upp till 10 år.

Kristal® gör på en hållbart och miljövänlig sätt källare vattentätt

Kristal®  ger ett sensationellt genombrott inom området vattentäta källare. Effekten av Kriztal®är inte bara hållbar, utan metoden för att täta en källare skiljer sig från att injicera en källare. Till exempel injiceras inte Kriztal® och sprickor förseglas på 1 dag. Att Kriztal® stöder sina produkter framgår av garantin som vi erbjuder. Med Kriztal® far du 30 års garanti för drift av Kriztal®.

Kriztal® är miljövänlig och innehåller ingen plast

Våra certifierade företag garanterar ett hållbart slut på läckor och fuktproblem i din källare.I grund och botten är det inte längre nödvändigt att injicera. För mer information eller ett möte på plats se sektionen kontakt