Vad är Kriztal®?

Kriztal® är namnet på en rad produkter som erbjuder en hållbar totallösning för reparation av cementstrukturer. Kriztal® används med stor framgång för att reparera orsaken till mur- och betongarbete. Till skillnad från andra leverantörer av reparationsmaterial kan Kriztal® användas för mur och betong. Du bör tänka på källare med fuktproblem. Den stora skillnaden med andra leverantörer av reparationsmaterial, är att med Kriztal® kan orsaken till ett fuktproblem åtgärdas tillräckligt.

Kriztal® sortiment består av

Kriztal®-produktlinjen innehåller följande produkter:

  • Murbruk som härdar mycket snabbt mot rinnande vatten
  • Murbruk som är hård i cirka 15 minuter för hål och sömmar
  • Murbruk som expanderar och fyller en hållrum i sin helhet
  • Murbruk som tätar alla öppna porer i cementbundna strukturer

Unika egenskaper Kriztal®

  • Alla Kriztal® produkter växer ordentligt i den omgivande cement
  • Kriztal® är till och med tillämpligt på cementtyper från det förflutna
  • Kriztal® produkter är krympfria
  • Kriztal® produkter är inte skadliga för människor och miljö

För att kunna garantera en korrekt sammansättning av Kriztal® produkter, är Kriztal® produkter egenutvecklade och tillverkas. För att säkerställa en korrekt tillämpning av dessa produkter är Kriztal® produkterna endast tillgängliga för certifierade företag och företag som håller på att erhålla sin certifiering för att få arbeta med Kriztal® produkter.